Landstinget Sörmlands logotyp

Förhöjda halter av bakterier i dricksvattnet i Eskilstuna men inte på MSE i nuläget

2017-10-04

Prover visar att vattnet i delar av Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. Orsaken till störningen är ännu oklar men under utredning och löpande provtagningar genomförs för närvarande. Mälarsjukhuset ligger inte i det område som påverkats. Har du frågor om vattnet? Ring 016-710 23 00.

Eskilstuna Energi och Miljö tar regelbundet vattenprover för att säkerställa att dricksvattnet i Eskilstuna håller hög kvalitet. Senaste kontrollen visar att vattnet på vissa provtagningspunkter inom kartans markerade områden inte uppfyller föreskrivna kvalitetskrav.

Kokrekommendationer

Hushållen i de aktuella områdena ska koka vattnet så att tydliga bubblor syns. Därefter går det bra att dricka vattnet och använda det till matlagning.
- Vad som orsakat bakterierna i vattnet utreds nu, säger Admir Ibrisevic, VA-chef. I nuläget kan vi inte uppge någon tidpunkt för när dricksvattenkvalitén är helt återställd.

För karta över området, fler detaljer kring kokningsrekommendationer och vattnets status, se Eskilstuna Energi och Miljös webbsida.