Landstinget Sörmlands logotyp

Hälsotorg

2017-09-13

Den 18 september öppnar vi testversioner av Hälsotorg i våra huvudentréer på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Att de är testversioner innebär att du som besökare kan vara med och påverka utformningen av dem.

Den 18 september öppnar våra första testversioner av Hälsotorg i huvudentréerna på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Verksamheten är till för alla personer som passerar i sjukhusentréen, både personal och medborgare, med fokus på det som gör att vi mår bra. Sedan tidigare finns Hälsotorg i entrén på Kullbergska sjukhuset och verksamheten där fortsätter som tidigare.

Hälsotorgen är en mötesplats för dig som vill få inspiration, information, kunskap och stöd för ett hälsosamt liv. Våra hälsotorgsvärdar hjälper dig att ta del av hälsoinformation, få stöd och ökad kunskap för att förbättra och främja din hälsa, testa till exempel kostvanor, stressnivå samt få tips på vad du kan göra för att förbättra resultatet. Under hösten kommer vi att ha olika temaveckor där du kan prova olika aktiviteter och träffa olika aktörer beroende på tema.

Vi hoppas att du som passerar entréerna vill vara med och tycka till - välkomna!