Landstinget Sörmlands logotyp

Information om TBE-vaccin

2018-07-09

Det är stor efterfrågan på TBE-vaccin i hela landet. Detta har gjort att det sedan en tid inte finns tillräckligt med doser då leverantören inte hunnit med i tillverkningen för att möta den efterfråga som finns.

Genom att det centralt i Sverige köpts in vaccin från utlandet är det nu möjligt för länets vårdcentraler att åter beställa vaccin, både för barn och vuxna. Detta är tillfälliga leveranser och antalet doser är begränsade.
Varje vårdcentral i länet ansvarar för sitt respektive arbete med TBE-vaccinering.

Läs mer om tillgången till vaccin på din vårdcentrals webbsida.