Landstinget Sörmlands logotyp

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

2017-09-04

Våld i nära relationer och sexuellt våld påverkar hälsan negativt och kan leda till fysisk och psykisk ohälsa. Våldet orsakar, förutom personliga lidanden för den enskilda personen och dess närmaste, ekonomiska kostnader för samhället. Den sörmländska hälso- och sjukvården föreslås nu starta ett kompetenscentrum för att bättre omhänderta dessa personer.

I Landstinget Sörmland pågår sedan 2011 ett systematiskt arbete mot våld i nära relationer. För stöd till våldsutsatta kvinnor och barn bedöms att en permanent landstingsövergripande samordnings – och kompetensstöd bör startas. Kompetenscentrum ska säkerställa och kvalitetsutveckla nuvarande arbete. Att i landstinget ha en helhetssyn på ett så komplext och mångfacetterat område som våldsutsatthet är en förutsättning för att nå uppsatta mål.

Läs mer här.