Landstinget Sörmlands logotyp

Könsstympning- dolt övergrepp som skapar lidande

2018-11-01

Räkna till elva. När du är klar har ännu en flicka könsstympats någonstans i världen. Många Sörmländska kvinnor är också könsstympade och för flera innebär det ett liv med smärta och lidande. Problemen uppmärksammas nu i hela länet.

– Könsstympning är en flera tusen år gammal tradition, som inte har med någon religion att göra. Det handlar om makt och kontroll över flickor och kvinnor. Många lider i tysthet och får svåra fysiska och psykiska besvär av övergreppen, säger Caroline Lundh, samordnare för sexualitet och hälsa i Landstinget Sörmland.

Läs mer här.