Landstinget Sörmlands logotyp

Kraftig förbättring för länets största akutmottagning

2017-11-30

Väntetiderna är fortfarande långa på landets akutmottagningar och Sörmland tillhör de akutmottagningar med allra längst väntetid. Men stora förbättringar har gjorts under 2017.

– Vi har gjort, och fortsätter att göra, stora satsningar på våra tre akutmottagningar i Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm. Under 2017 har vi förkortat de genomsnittliga väntetiderna i hela länet. Tydligast syns detta på vår största mottagning, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, säger Maria Söderkvist, chef för division medicinsk service.

Statistik från januari till september i år, 2017, visar att cirka 60 procent av patienterna på Mälarsjukhusets akutmottagning lämnat akuten inom fyra timmar varje månad. Statistik för samma månader 2015 visar att den bästa månaden var september då 55 procent lämnade akuten inom fyra timmar.
– Resultaten har förbättrats för alla månader jämfört med 2015. Det beror bland annat på att vi infört ledningsläkarfunktion för vår största patientgrupp, medicinpatienter. Funktionen bemannas av erfarna läkare från medicinkliniken som har ansvar att göra prioriteringar, stötta och handleda mer juniora läkare i sina beslut, säger Maria Söderkvist.

På akutmottagningarna i Nyköping och Eskilstuna finns också särskilda akutläkare som har sin arbetsplats på just akuten. Det vanliga är annars att andra kliniker ansvarar för att bemanna akutmottagningarna med läkare. I Sörmland finns en mix av detta och Mälarsjukhuset har kommit längst.
– Vi har även satsat på vårdlotsar på alla tre sjukhus som arbetar med besökare som ofta söker sig till akuten för att ge dem stöd och för att undvika onödiga besök på akutmottagningarna.

För att patienter som behöver slutenvård ska kunna få det behöver tillgången på vårdplatser förbättras. Akutkliniken på Mälarsjukhuset har året öppnat alla sina vårdplatser inklusive en ny vårdnivå mellan intensiv- och vanlig vårdavdelning, intermediärvård.

För akutmottagningen på Kullbergska visar månadsstatistiken under januari till september 2017 att mellan 64 till 76 procent av patienterna lämnat akuten inom fyra timmar. För Nyköping hamnar resultaten mellan 53-63 procent.