Landstinget Sörmlands logotyp

Krafttag mot tobak vid internationellt stormöte i Eskilstuna

2017-09-12

Rökning är fortfarande en av de största hälsoriskerna, som också bidrar till ojämlik hälsa och hindrar en hållbar utveckling. Många allvarliga sjukdomar orsakas till stor del av rökning, innebär lidande och ger samhället stora kostnader. Men de går att förebygga. På torsdag och fredag, 14-15/9, arrangeras konferensen LUFT i Eskilstuna med tunga namn från hela världen på plats.

Landstinget Sörmland arbetar för att bli det friskaste länet till 2025 och i det ingår att jobba preventivt med tobak. Alla landstingets sjukhusområden är sedan årsskiftet rökfria, patienter erbjuds stöd att sluta röka inför en operation och tobaksavvänjare i hela länet finns för alla som behöver hjälp att sluta röka.

Läs mer här.