Landstinget Sörmlands logotyp

Landstinget Sörmland föreslås byta namn

2018-02-06

Landstinget Sörmland blir den första januari 2019 Region Sörmland. Namnbytet hänger samman med det utökade uppdrag och ansvarsområde landstinget får vid en regionbildning.

Landstinget Sörmland har ansökt hos regeringen om att ta över det regionala utvecklingsansvaret i länet vilket bland annat innebär att kollektivtrafikmyndigheten och regionförbundet går samman och in i landstingets organisation. Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet avvecklas i och med detta den 31 december 2018.

Med det nya uppdragen följer också att namnet på organisationen ändras. Förslaget är Region Sörmland.

Läs mer här.