Landstinget Sörmlands logotyp

Landstinget Sörmland stoppar höftartroskopier

2018-04-05

Landstinget Sörmland har ett avtal med en privat vårdgivare i Eskilstuna. En del av det avtalet har omfattat höftartroskopier som nu stoppas av landstinget.

- Vi har nu gjort bedömningen att denna del av vårdgivarens utbud inte längre ska omfattas av landstingets avtal, säger Asghar Farahani, chef på Hälsovalsstaben.

Anledningen till detta stopp är att riskerna med höftartroskopier är under utredning både hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och hos flera landsting. Utöver detta pågår ett arbete nationellt med att utreda vilka kriterier som ska gälla för just höftartroskopier.

I väntan på resultatet från IVO s granskningar och den nationella utredningen så har Landstinget Sörmland beslutat att höftartroskopier inte längre ska utföras på den privata mottagningen i Eskilstuna.

Övrig ortopedisk verksamhet kommer att bedrivas som tidigare på mottagningen.