Landstinget Sörmlands logotyp

Lättare att genomföra nyårslöftet med kostnadsfri hjälp

2018-01-04

På vårdcentralerna i Sörmland kan alla som vill få hjälp att sluta röka eller snusa. Tobaksavvänjare ingår i det avgiftsfria utbud av tjänster som erbjuds inom primärvården och under januari satsas lite extra för att uppmärksamma den här möjligheten. Särskilt riktas ljuset mot gravida och småbarnföräldrar.

– Sörmland har högre andel rökare i befolkningen framförallt bland gravida och småbarnföräldrar. De flesta som använder tobak vill sluta men nikotinberoendet är starkt och många känner inte till att det går att få hjälp, säger Katarina Gustafson, folkhälsoplanerare i Landstinget Sörmland.

Läs mer här.