Landstinget Sörmlands logotyp

Många hälsorisker för sörmländska barn

2018-06-26

Trots ökade resurser är vårdtyngden hög för barnhälsovården i länet. Sörmländska barn utsätts dessutom för många risker. Det visar barnhälsovårdens årliga rapport, men det finns också ljuspunkter.

Barnen i Sörmland och deras föräldrar sticker på flera sätt ut i en nationell jämförelse. Barnfattigdomen hör till de högsta i landet, barn som utsätts för passiv rökning likaså. Övervikt och fetma hos barn ligger kvar på samma nivåer som 2012 och är tredje högst i landet. Detta är känt sedan länge och en situation som påverkar vårdtyngden för barnhälsovården.
– Barn i Sörmland omges av betydande riskfaktorer för ohälsa  och vårdtyngden för barnhälsovården i Sörmland är hög. För att kunna arbeta med riktat stöd till barn och familjer med ökat behov har barnhälsovården i Sörmland förstärkts med ytterligare fyra barnhälsovårdssjuksköterskor på heltid under 2017, säger Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland.

Läs mer här.