Landstinget Sörmlands logotyp

Minskade hyrkostnader i Sörmland

2018-11-23

Hälften av landets landsting och regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Sörmland tillhör gruppen där kostnaderna sjunker.

Bemanningstrenden för det tredje kvartalet 2018 visar att allt fler landsting och regioner minskar kostnaderna för hyrpersonal jämfört med samma period 2017, framför allt inom primärvården.
– Detta är en fråga vi arbetar med på olika sätt i våra divisioner. Inom primärvården och psykiatrin har vi tidigare sänkt våra kostnader och nu ser vi att kostnaderna även sjunker totalt för tredje kvartalet. Det är glädjande men det finns mycket kvar att göra för att nå målet med oberoende av inhyrd personal, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Hälften av landstingen och regionerna har minskat sina kostnader för inhyrd personal det senaste året och det är främst inom primärvården som minskningen skett. Jämfört med tredje kvartalet förra året har kostnaden inom primärvården minskat med sju procent totalt i landet. Inom psykiatrin är kostnaderna i stort sett oförändrade. Däremot har kostnaderna inom sjukhusvården ökat med 13 procent.

Totalt i landet ökar hyrkostnaderna med fyra procent, eller 52 miljoner kronor. Utvecklingen skiljer sig åt mellan regioner och mellan vårdformer.

Fakta: Oberoende
För snart två år sedan beslutade landsting och regioner gemensamt om en målsättning att bli oberoende av inhyrd personal senast 1 januari 2019. Bakgrunden handlar om att säkerställa en kontinuerlig, säker, trygg och kostnadseffektiv vård. En större kontinuitet bland personalen skapar en bättre arbetsmiljö och bidrar till att vården upplevs tryggare.

Läs mer här.