Landstinget Sörmlands logotyp

Premiär för kulturdoulor i förlossningsvården i Sörmland

2018-10-29

Kulturdoulor som stöttar, tolkar och ger trygghet till invandrade kvinnor som ska föda barn finns i Landstinget Sörmland från november.

Utomeuropeiskt födda kvinnor löper större risk för komplicerade och utdragna förlossningar, och deras barn löper högre risk att dö. Det visar undersökningar från Socialstyrelsen.
Bristande språkkunskaper är ofta ett hinder i kontakten mellan personen som ska föda och förlossningspersonal. Med doulor blir vården mer jämlik.
– Doulan är en stödperson som förklarar, ger trygghet och hjälper till med kommunikationen mellan föderskan och vårdpersonalen. Doulan har kulturkompetens både från Sverige och föderskans ursprungsland, och ger stöd på arabiska, somaliska, tigrinja och dari, säger Anna Olausson, projektledare på utvecklingsenheten.

Den 1 november finns de 16 kulturdoulorna på plats. De arbetar inte heltid utan kontaktas i de fall de behövs. Doulorna har tystnadsplikt och kontakten mellan kvinnan som ska föda och doulan förmedlas av barnmorska.
Projektet finansieras via SKL.

Se vår film på facebook om doulorna.