Landstinget Sörmlands logotyp

33 fall i nuläget konstaterade

2018-03-07

33 fall av VRE (vancomycinresistenta enterokocker) har nu konstaterats på Nyköpings lasarett. Smittspårning pågår och cirka 400 patienter har fått/kommer att få brev hem med uppmaning att testa sig.