Landstinget Sörmlands logotyp

Samtalsmottagning för att snabbt möta unga som mår psykiskt dåligt

2018-05-04

Nu finns det samtalsmottagningar för barn och unga i nästan alla länets kommuner. Mottagningarna finns för att snabbt möta unga som mår dåligt där situationen kan förvärras om inte tidiga insatser görs. På måndag, 7/5, inviger vi mottagningen i Strängnäs.

– Andelen barn och unga som upplever lätt till medelsvår psykisk ohälsa har ökat. Tidiga tecken på psykisk ohälsa måste tas på allvar då det innebär förhöjd risk att utveckla allvarlig psykisk ohälsa inom några år. Snabba insatser är viktiga, första linjens vård via samtalsmottagningarna kan vara avgörande, säger Veronica Kurzbaum Dahlberg enhetschef för samtalsmottagningarna i Sörmland.

Läs mer här.