Landstinget Sörmlands logotyp

Självcheckin på länets alla sjukhus

2018-10-30

Självcheck-in är ett system där patienter själva kan anmäla sig till bokade besök, systemet hanterar allt från incheckning till fakturering. Med ett par knapptryck anmäler patienten själv sin ankomst till vården.

– Arbetsbelastningen i receptionen har minskat sedan vi infört självcheckin. Vi kan nu lägga mer fokus på de patienter som verkligen behöver hjälp på ett eller annat sätt i receptionen. Det är mindre stressigt och administrativt arbete har också kunnat utföras i större utsträckning i receptionen, säger Gertrud Stålbrand, medicinsk sekreterare på vårdcentralen Ekensberg om systemet med självcheckin som nu finns på alla sjukhus i länet.

Under september månad genomfördes tester med systemet på Kirurgimottagningen Mälarsjukhuset, BUP i Nyköping, Vårdcentralen Ekensberg och Vårdcentralen Oxelösund. Resultatet visar bland annat att personalen upplevde minskad stress, frigjord tid och kortare köer i receptionerna. Detta gjorde att de kunde fokusera mer på de patienter som verkligen behövde hjälp.

Nu har självcheck-in införts på alla sjukhus. Beslut om införande på de landstingsdrivna vårdcentralerna väntar inom kort.