Landstinget Sörmlands logotyp

Sjukvårdsrådgivning med egna sjuksköterskor

2018-03-21

Rådgivning i telefon med egna sjuksköterskor. Det föreslås Landstinget Sörmland starta från 2019. Syftet är bättre vårdkvalitet då personalen i telefon har tillgång till patientjournal, stöd från läkare och lättare kan samarbeta med länets primärvård.

Landstinget Sörmland har sedan flera år avtal med Medhelp som via numret 1177 ger telefonrådgivning och hänvisning till andra vårdinstanser. Avtalet löper snart ut och istället för en ny upphandling föreslås att Landstinget Sörmland tar över telefonrådgivningen i egen regi.

Läs mer här.