Landstinget Sörmlands logotyp

Sommaren i den sörmländska vården och andra öppettider

2018-06-14

Det största sjukhuset i länet har fler vårdplatser jämfört med förra sommaren, akuterna och vårdcentralerna har öppet som vanligt och samarbetet med länets kommuner är förberett. För att hålla bemanningen uppe erbjuds dessutom personal under vissa förutsättningar extra ersättningar. Så ser läget ut inför sommaren 2018 inom vården.

- Sommarveckorna innebär alltid en extra ansträngning för vården. Vi vill att våra medarbetare ska få sin välbehövliga ledighet men är också skyldiga att se till att erbjuda länets invånare god, tillgänglig och säker vård. Planeringen för sommaren ser i detta avseende bra ut även om det kommer finnas toppar med högt tryck, säger Monica Samuelsson.

Sommaren 2018 ser i stora drag ut som föregående år. Kullbergska har fler avdelningar öppna och samma antal vårdplatser som under 2017. På Nyköpings lasarett är antalet vårdplatser däremot något färre än jämfört med förra sommaren.

Operationsverksamheten på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett har reducerad verksamhet under ett antal veckor mitt under sommaren och på Kullbergska är operationsavdelningen stängd på grund av ombyggnation, operationsverksamheten på sjukhuset är dock igång i alternativa operationslokaler.

Dialogen med länets kommuner sker kontinuerligt för att samordna samarbetet och kontaktvägarna under sommaren. Primärvården kommer dessutom att prioritera läkarmedverkan i den kommunala sjukvården, hemsjukvård och särskilda boenden. Specialiserad sjukvård i hemmet, SSIH, spelar under sommaren, liksom övriga året, en viktig roll med sina närmare 200 anslutna i länet.

Under sommaren finns också verksamhetschef i beredskap med länsövergripande ansvar för samarbetet mellan sjukhusen och fördelningen av vårdplatser. Varje vecka hålls även ledningsmöten med hälso- och sjukvårdsledningen som följer läget på sjukhusen.

Erbjudande om ekonomisk ersättning till sjuksköterskor och barnmorskor som jobbar extra pass under sommaren, första juni till sista augusti, finns även i år.

Sommarplaneringen gäller från vecka 23.
Under sommaren, liksom övrig tid på året är den första kontakten 1177 eller 112 vid akuta situationer.

Öppettiderna på landstingskansliets servicecenter påverkas också av sommar och semestrar
V.26 Öppet 08.00-12.00
V. 27-30 Servicecenter är stängt, medborgarservice flyttad till Servicecenter på Nyköpings lasarett.
V. 31 Öppet 08.00-12.00

Huvudregistraturets öppettider är följande
V.28-31 08.00-12.00