Landstinget Sörmlands logotyp

Specialiserad vård i hemmet-när patienten själv får välja

2018-06-20

SSIH, specialiserad vård i hemmet, är en vårdform som vuxit med närmare 70 procent på lite mer än ett år. 200 personer väljer i dag att få vård hemma istället för på sjukhus. Verksamheten är en viktig del för det totala antalet vårdsängar i Sörmland. Patienter och anhöriga ger dessutom vårdformen mycket höga omdömen.

Omfattningen av SSIH-verksamheten har ökat kraftigt under de senaste åren. Vid årsskiftet 2017 fanns omkring 120 patienter anslutna, nu är det närmare 200 personer som får vård i sin hemmiljö. Verksamheten finns i hela Sörmland, i alla kommuner, i städerna och på landsbygden. En alldeles färsk enkät som genomförts bland patienter och anhöriga visar att SSIH-verksamheten är uppskattad. Helhetsbetyget blev 9,6 på en 10-gradig skala.

Läs mer här.