Landstinget Sörmlands logotyp

Stadigt framåt i uppfattningen om den Sörmländska vården

2018-03-06

Sörmland är ett av de landsting och regioner där resultaten ökar mest i landet. Över rikssnitt för vårdcentralerna och framåt inom alla områden jämfört med tidigare år. Det visar 2017 års hälso- och sjukvårdsbarometer.

Den Sörmländska vården håller hög kvalitet, flera områden hör till och med till toppen i landet, men attityden till vården hos länets invånare har länge varit lägre än de medicinska resultaten. De senaste resultaten av hälso- och sjukvårdsbarometern visar dock att siffrorna förbättras inom samtliga områden. De flesta ligger vid, eller över, rikssnitt. Primärvården ligger över rikssnitt både vad gäller väntetider och förtroende för vårdcentralerna.

Läs mer här.