Landstinget Sörmlands logotyp

Tobaksinformatörer på sjukhusen i länet

2018-11-01

På länets sjukhus finns under höst och vinter tobaksinformatörer. Deras uppgift är att stötta personer som vill sluta röka och samtidigt informera om att sjukhusen är rökfria.

- Våra sjukhus är sedan 2017 rökfria områden. Det är ett led i vårt arbete med att vara ett hälsofrämjande landsting och nå målet Sveriges friskaste län 2025. Vi vill då att även våra utemiljöer är rökfria, säger Katarina Gustafson, enheten för hållbar utveckling.

Nio procent av de vuxna i Sörmland röker, både män och kvinnor. Att sluta röka är inte lätt. Men det finns gott om hjälp att få. Ett sätt är de tobaksinformatörer som nu, till en bit in i december, finns på sjukhusen i länet och hjälper till med tips och råd om tobaksavvänjning. Tobaksinformatörerna finns också på plats för att informera om var man ska röka om det ändå är så att man vill göra det.
- Vi hindrar ingen från att röka men vi vill inte att patienter och andra besökare till våra sjukhus utsätts för passiv rökning vilket ibland upplevts som ett problem. Därför informerar vi om var rökning är tillåtet, säger Katarina Gustafson.