Landstinget Sörmlands logotyp

Tydligare riktlinjer och kommunikation kring alkoholrepresentation

2018-02-28

Den 22/2 fastställdes Landstinget Sörmlands reviderade riktlinjer kring intern och extern representation. Dialog mellan berörda har skett på flera sätt och oklarheter är utredda.

– Jag ber om ursäkt om någon tagit illa vid sig av hur jag uttryckt mig kring hanteringen av D-data dagen och den alkoholrepresentation som skett. Jag och D-datas VD, Eleonore Hammare, har på olika sätt haft dialog kring tolkningar av riktlinjer och vilka aktiviteter som är lämpliga att landstinget ska bekosta. Jag kan ha uppfattats som otydlig men nu är detta klarlagt, säger landstingsdirektör Jan Grönlund.

Ett arbete med att förtydliga Landstinget Sörmlands riktlinjer kring alkohol har pågått sedan en tid tillbaks och från den 22/2 finns reviderade riktlinjer där det bland annat står:
• Intern representation riktar sig till den egna verksamheten i form av till exempel kurser, personalsammankomster eller ledningskonferenser. Alkohol vid intern representation bekostas inte av landstinget eller av de landstingsägda bolagen.
• Vid högtidligheter för utdelande av förtjänsttecken och stipendieutdelning kan landstinget servera och bekosta vin eller starköl i samband med måltid, dock krävs skriftligt godkännande av landstingsdirektören inom tjänstemannaorganisationen och av landstingsstyrelsens ordförande om förtroendevalda deltar. Om vin eller starköl serveras ska det ske inom ramen för måttfullhet. Starksprit får inte förekomma vid dessa tillfällen.
 
Denna övergripande rutin gäller för samtliga verksamheter inom Landstinget Sörmland, inklusive landstingets helägda bolag. 
– Då de tidigare riktlinjerna gav utrymme för tolkning är jag glad att de nya är så tydliga att det är lätt att göra rätt framåt och att jag som VD fått den informationen på ett bra sätt. Nu vill jag fokusera på att driva verksamheten jag ansvarar för framåt, säger Eleonore Hammare, VD för D-data.