Landstinget Sörmlands logotyp

VRE-utbrottet under kontroll på Nyköpings lasarett

2018-04-05

Under senaste veckan har ett nytt fall av VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker) adderats till utbrottet Nyköping. Totalt har därmed 40 fall konstaterats med VRE-stammen.

- Antalet nya fall är därmed lågt nu, trots att smittspårningen fortfarande pågår. Vi får räkna med att det kommer enstaka nya fall de kommande veckorna genom smittspårningen, men de åtgärder som vidtagits på Nyköpings lasarett tycks ha minskat spridningen, säger Mikael Stenhem, vårdhygienöverläkare.
 
Utbildning i vårdhygien har intensifierats och särskilda informationsinsatser har skett.
 
En händelseanalys över hela skeendet kommer att ske under våren för att se och lära vad som kunde ha gjorts annorlunda. Utbrottet innebär en stor påfrestning för personalen på avdelningarna och i analysen ska det undersökas om rutiner kan förändras och förbättras.

De avdelningar som tidigare har varit stängda med anledning av VRE-utbrottet är nu öppna.