Landstinget Sörmlands logotyp

Välj en klimatsmart lunch!

2018-03-12

Nu gör vi det enklare för dig att välja en klimatsmart lunch. Våra nya färgmarkeringar visar vilken klimatpåverkan varje maträtt har!

Nu byter vi märkningar på menyerna i våra restauranger. De nya färgmarkeringarna visar vilken klimatpåverkan varje maträtt har. Av de rätter vi serverar har grön markering minst och röd markering högst klimatpåverkan.

Matmärkning

Om du väljer en maträtt med gul eller grön markering, äter du mer klimatsmart än vad medelsvensken gör.

Bra för miljön och bra för hälsan

Vad du äter kan göra stor skillnad för miljön och klimatet, men också för dig själv. Ofta sammanfaller det som är bra för miljön med det som är bra för hälsan. Visste du att maten står för 25 % av människans klimatpåverkan?

Märkning med koldioxidekvivalenter

Märkningen är baserad på mängd koldioxidekvivalenter per portion. Koldioxidekvivalenter är en enhet som gör det möjligt att jämföra olika livsmedels klimatpåverkan. Ju lägre värde desto bättre.

Frågor & svar

Är det mer ekologiska varor i den klimatsmarta maten?

Vårt mål är att maten som serveras ska vara 50 % ekologiskt och klimatsmart. Idag har vi 40 % ekologiska råvaror/livsmedel i hela länet.
Landstinget kommer att arbeta för mer ekologiska varor i hela produktionen under de närmsta åren.

All ekologisk mat är inte automatiskt mer klimatsmart, utan det beror på vilka livsmedel det avser.

Kommer ni minska andelen kött?

Vi har minskat andelen kött och har redan låga värden på våra rätter.

Vart är märkning BRAVAL och GRÖN?

Märkningarna är utbytta mot de nya färgmärkningarna. Oftast så är det som är bra för miljön även bra för hälsan. Om du känner dig osäker på vilken rätt som är vegetarisk kan du alltid fråga personalen i restaurangen.