Landstinget Sörmlands logotyp

Vårdcentralerna i länet får tummen upp av sina patienter

2018-03-13

Länets vårdcentraler får bra betyg av sina patienter. Inom alla frågeområden går primärvården framåt och flera ligger långt över rikssnitt. Den vårdcentral med genomgående högst omdömen är landstingsdriven. Det visar resultaten av 2017 års patientenkät.

Hur patienterna upplever och betygsätter sin vårdcentral undersöks vartannat år via den nationella patientenkäten. Sedan den senaste undersökningen, 2015, har resultaten genomgående förbättrats. Den sörmländska primärvården, vårdcentralerna, ligger i snitt vid övriga landet men skillnaderna mellan vårdcentralerna varierar. Vissa får betyg som ligger långt över rikets genomsnitt medan andra har en bit kvar. Det område som rankas högst är respekt och bemötande, tillgänglighet och helhetsintryck.

Läs mer här.