Landstinget Sörmlands logotyp

Vi släcker inte men jobbar för miljön hela året

2018-03-22

Förra året minskades landstingets fastighetsenergiförbrukning med 14 procent. LED-belysning med smart styrning, solcellspaneler och el från förnybar vattenkraft är en del av miljöarbetet. Under lördagens earth hour släcker vi inte i våra fastigheter men jobbar vidare för att sänka vår energiförbrukning ytterligare.

Under 2017 minskades både värme- och elförburkning med 14 procent, jämfört med referensåret 2013. 100 procent av elen i landstingsägda lokaler kommer från förnybar vattenkraft och värmen kommer från biobaserad fjärrvärme. 1250 kvadratmeter solceller har installerats på både Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett som ger 186000 kwh producerad el per år. Landstinget byter också ventilationsaggregat som sparar både el och värme, installerar den senaste LED-belysningen med smart styrning där lamporna släcks när rummet är tomt.

Sedan mitten av mars kan alla matgäster i sjukhusrestaurangerna dessutom via de nya menyerna tydligt se hur respektive maträtt påverkar miljön.
- Under veckan har vi också genomfört, och uppmanat medarbetare, att göra energironder på sin arbetsplats för att öka medvetenhet och ändra beteenden kring energianvändningen. Under energironden tittar man bland annat på om och hur belysningen släcks, hur möbleringen ser ut för att inte stänga in värme och om ventilationen är verksamhetsanpassad. Inom hälso- och sjukvården omfattar ronden även medicinteknisk utrustning som kan stängas av, säger Stina Delden, miljösamordnare i Landstinget Sörmland.

Och varför släcker vi inte på lördag då?
Vi släcker som vanligt, men kommer inte att släcka ned symbolisk belysning som exempelvis fasadbelysning eftersom det faktiskt kostar mer att släcka än att låta de energisnåla lamporna Landstinget Sörmland använder vara tända även under earth hour.