Landstinget Sörmlands logotyp

Vill du vara med i en studie om whiplashbesvär?

2018-03-23

Vi söker dig som varit med om en trafikolycka för minst 6 månader sedan och som fortfarande har nackbesvär.

Syftet med studien är att undersöka om nackspecifik träning vid långvariga besvär efter whiplashskada ger lika bra effekt med internetbaserat stöd och några besök hos sjukgymnast/fysioterapeut som med en längre periods träning på sjukgymnastklinik. Resultaten av studien kan bidra till en effektivare och mer flexibel rehabilitering med bättre tillgänglighet.

Du kan vara med i studien om du:

  • har kvarstående nackbesvär med eller utan armsmärta efter trafikolycka med fyrhjuligt motorfordon som inträffade för minst 6 månader men för maximalt 5 år sedan.
  • hade nackbesvär (nacksmärta och/eller nackstelhet) inom första veckan efter skadetillfället.
  • har goda kunskaper i det svenska språket för att kunna besvara enkäterna i studien.
  • har daglig tillgång till dator/surfplatta/smartphone samt internet.
  • är mellan 18 och 63 år.

Studien pågår på följande platser: Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm, Linköping, Ljungsbro, Norrköping, Motala, Mjölby, Västerås, Uppsala, Tierp, Östhammar, Örebro, Kumla, Jönköping/ Huskvarna, Vimmerby, Hultsfred, Västervik, Kalmar och Oskarshamn.

Mer information och anmälan

Läs mer om studien och anmäl dig på www.whiplashstudie.se

Ansvariga för studien

Anneli Peolsson, Professor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet är huvudansvarig för studien. Ansvarig i Sörmland: Med. Dr. Gunnel Peterson, i Östergötland/Småland: Med. Dr. Maria Landén Ludvigsson, i Örebro: Med. Dr. Emma Nilsing Strid, i Västmanland: Margaretha Jönsson, i Uppland: Jesper Hävermark.
Samtliga i projektgruppen är leg. sjukgymnaster/leg. fysioterapeuter.