Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Leverantörssamverkan

 

Inom inköpsområdet arbetar vi kontinuerligt med förbättringar och tillämpar en samverkansmodell i samarbetet med våra leverantörer. Syftet är att inom ramen för avtalet identifiera möjligheter och genomföra förbättringar som gynnar den gemensamma affären. Behovet av samverkan beror på avtalets komplexitet och parterna kommer gemensamt överens om formerna i samband med avtalstecknandet.

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Överenskommelsens syfte är att fastställa ett regelverk som gör att sjukvården och industrin kan samverka samtidigt som båda parter behåller full trovärdighet och en oberoende ställning i förhållande till varandra.

För mer information se överenskommelsen om samverkansreglerna