Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Närvård i Sörmland

Närvård i Sörmland innebär att befolkningen i länet ska ha nära till vård och omsorg där de bor eller vistas. Vård och omsorg ska vara tillgänglig nära, såväl geografiskt som tidsmässigt.

Landstingets hälso- och sjukvård samt den kommunala vården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla god vård och omsorg till befolkningen i Sörmland.

Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga uppgifter för närvården och arbetet sker i samverkan med många andra aktörer till exempel apotek, idrottsrörelse, skola och pensionärs- och patientorganisationer.

Särskilt prioriterade inom närvården är personer med stora och komplexa behov. Exempel på sådana grupper är multisjuka äldre, kroniskt sjuka, psykiskt funktionshindrade och personer i livets slutskede. Ett annat viktigt område är det förebyggande arbetet, t ex barns hälsa. 

Närvård i Sörmland är ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs kontinuerligt och långsiktigt. FoU  i Sörmland, kommunernas och landstingets gemensamma FoU,  arbetar för att stödja forskning och utveckling inom kommunernas och landstingets verksamheter. 
FoU i Sörmland samarbetar med Mälardalens högskola, FoU-Centrum, Primärvårdens forskning- och utvecklingsenhet/PrimUS.

FoU i Sörmland