Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Hälsoval Sörmland

Regelbok 2018
Bilaga 1.1.1 Standardiserat vårdförlopp (SVF), Primärvårdsversion
Bilaga 1.1.2 Kodsättning SVF i primärvård
Bilaga 1.1.3 SVF-kontakter i Sörmland
Bilaga 1.2 Checklista för lokaler och fysisk tillgänglighet
Bilaga 1.3 Riktlinjer för vårdgivares information och marknadsföring
Bilaga 1.4 IT inom primärvården
Bilaga 1.5 Sammanhållen journalföring
Bilaga 1.6 Indikatorer för Hälsoval Sörmlands uppföljning
Bilaga 1.7 Hälsoval Sörmlands uppföljningsfrågor 
Bilaga 1.8 Avtal Hälsoval Sörmland  
Bilaga 1.9 Svarsblankett   
Bilaga 2.1 Inriktningsdokument för Primärvården i Landstinget Sörmland
Bilaga 2.2 Samordningssjuksköterska för multisjuka och äldre
Bilaga 2.3 Kravspecifikation ST-läkare 
Bilaga 2.4 Läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård 
Bilaga 2.5 Kravspecifikation för barnhälsovård i Sörmland  
Bilaga 2.6 Hälsokoordinatorskoncept 
Bilaga 2.7 Definition av KVÅ-koder för sjukdomsförebyggande metoder
Bilaga 2.8 Länsgemensam vårdöverenskommelse primärvård o psykiatri
Bilaga 2.9. Riktlinjer för handläggning av diabetes
Bilaga 2.9.1 Fickfolder diabetes 
Bilaga 2.9.2 Arbetsbeskrivning diabetesvård primärvård 
Bilaga 2.9.3 Vårdöverenskommelse Dietist PV och Egenremiss
Bilaga 2.10 Länsgemensamt program för vård och omsorg av demenssjuka 
Bilaga 2.11 Länsgemensam VÖK Primärvård och Medicin kardiologi 
Bilaga 2.12 Länsgemensam VÖK Primärvård Lungsjukdomar
Bilaga 2.13 Uppdrag och arbetsbeskrivning för Rehabkoordinator
Bilaga 2.14 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus 
Bilaga 2.15 Ansvarsfördelning läkemedelsgenomgångar SÄBO Hemsjukvård
Bilaga 2.16 Katastrofplan Sörmland  
Bilaga 3.1 Prislista

Kontakt

HälsovalschefAsghar Farahani ShiviariEnhetschef för Hälsoval Sörmland, Asghar Farahani ShiviariTelefon arbete: 0155-24 74 61Mobil: 070-332 00 54E-post