Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Suicidprevention i Sörmland

Landstinget Sörmland arbetar strukturerat för att minska antalet självmord. Det gör vi genom att öka kunskapen om suicid och suicidprevention och stärka samverkan mellan berörda aktörer i Sörmland.

För att öka kunskapen om suicid och psykisk ohälsa erbjuder Landstinget Sörmland:

SPISS: E-utbildning om suicidprevention

Utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med psykisk ohälsa. Du får träna din kommunikation och ditt beteende i situationer där man möter suicidnära medmänniskor och deras närstående. Alla som vill lära sig mer om självmord och förebyggande arbete har nytta av kursen, även du som privatperson som vill lära dig mer. 

MHFA: Första hjälpen till psykisk ohälsa

MHFA står för Mental Health First Aid. Utbildningen liknas vid HLR (hjärt- lungräddning), fast handlar om psykisk första livräddning. Utbildningen finns med tre olika inriktningar; ungdom, vuxen och äldre och du kan boka den till din arbetsplats.

YAM: Youth aware of mental Health

Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever för att bättre kunna hantera egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får lära sig hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar. Du kan boka en utbildad instruktör som kommer till din skola och håller i programmet.