Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Förbättringsarbete

 
Här presenteras den förbättringsmodell som vi använder inom Hälso- och sjukvård i Landstinget Sörmland. Under varje punkt, finns en förklarande text, instruktioner samt material för nedladdning.
 
Den modell som vi använder i Landstinget Sörmland utgår från PDSA-cykeln som är en grundmodell för förbättringsarbete. Modellen visar vad som behöver göras: Sätta upp mål, mäta och ta fram idéer och förslag till förbättringar samt testa dessa. Vår modell, som är beskriven nedan, utgår från detta arbetssätt.
 
 

Nolan och Demings PDSA-cykel (P = Plan, D = Do, S = Study, A = Act)

 

Förbättringsarbete inom Hälso- och sjukvård i Landstinget Sörmland, bedrivs enligt följande:

 1.      Klargöra uppdraget

 2.      Kartlägg nuläget

 3.      Ta fram mål och mätetal

 4.      Identifiera och lista de hinder som finns

 5.      Idéer - Spåna, prioritera och testa

 6.      Att skapa hållbarhet - vidmakthålla och sprida 

 

Kontakt

Telefon: 0761-12 99 41Besöksadress: Landstingskansliet, Repslagargatan 19Postadress: 611 88 Nyköping