Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Våld i nära relationer.

liggandebanner
Landstinget Sörmland verkar för varje persons rätt till bästa möjliga
hälsa och arbetar för att hälsan i befolkningen ska vara jämlik. 
Att främja god och jämlik hälsa och förebygga sjukdom är en
grundläggande uppgift.  (ur Landstinget Sörmlands vision)

Landstinget Sörmlands vårdprogram

För att förbättra omhändertagandet av patienter/brukare utsatta
för våld i nära relationer har Landstinget Sörmland tagit fram
ett vårdprogram med praktiska rekommendationer för medarbetarna i landstinget.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som
framförallt drabbar kvinnor och barn och som får såväl sociala,
ekonomiska, psykiska som hälsomässiga konsekvenser.
Att minska våldet i nära relationer är inte bara en viktig
samhällsfråga, det är också en barnrättsfråga, en kvinnofråga och
en hbtq-fråga. Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser,
åldersgrupper och etniska grupper.

I Sörmland utsätts minst  2000 - 3000 kvinnor  för någon form av partnervåld varje år utifrån Socialstyrelsens uppskattning. Vart tionde barn 
i Sverige beräknas någon gång ha upplevt våld enligt
Kommittén mot barnmisshandel.

Myndigheternas gemensamma ansvar

Olika myndigheter/organisationer i samhället har olika uppdrag
och ansvarsområden kring våld i nära relationer. Ett gemensamt
uppdrag är att samverka med varandra för att den våldsutsatta
ska få rätt stöd och skydd.

Våga fråga om våld

Våld kan ligga bakom många olika tillstånd med ohälsa
och erfarenheter av hot och våld ger många olika symptom.
Kunskapen om våldets omfattning, mönster och konsekvenser
är nödvändigt för alla yrkesgrupper som möter våldsutsatta.
Ett bra omhändertagande och bemötande med uppföljande stöd
kan vara avgörande för att den våldsutsatta förändrar sin situation.
Många våldsutsatta skäms över sin situation och berättar inte spontant
om våldet. Det är därför viktigt att personal vågar fråga om våld.
 

Fakta om våld i nära relationer

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld och kan
förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som
samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje-släktrelationer.
Kännetecknade är att den utsatta har en nära relation till
och ofta starka emotionella band till förövaren. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationer pågår.

Logo_kfl_num_cmyk
BRIS
Logga umo
RFSL

Terrafem

www.terrafem.org
logga unizqn