Landstinget Sörmlands logotyp

Digital anslagstavla för Landstinget Sörmland

Från och med 1 januari 2018 ska varje kommun och landsting ha en anslagstavla på sin webbplats (enligt kommunallagen, 2017:725). Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska anslagstavlan som tidigare fanns på landstingskansliet på Repslagaregatan 19 i Nyköping.

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av justerade protokoll, kungörelser om landstingsfullmäktiges sammanträden, samt annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Som länsinvånare kan du överklaga när du tycker att Landstinget Sörmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Detta kallas laglighetsprövning. Mer information hittar du via länk nedan:

Överklaga beslut

Protokoll

Politisk församling: Revisorskollegiet
Dag för sammanträdet: 30 augusti 2018
Dag för protokollets justering: 25 september 2018
Justerade paragrafer: §§ 8-11
Publicerades på anslagstavlan: 25 september 2018

Protokollet finns tillgängligt hos Revisionskontoret

Protokoll

Politisk församling: Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Dag för sammanträdet: 14 september 2018
Dag för protokollets justering: 18 september
Justerade paragrafer: §§ 18-21
Publicerades på anslagstavlan: 19 september

Klicka här för att komma till möteshandlingarna

Protokoll

Politisk församling: Landstingsfullmäktige
Dag för sammanträdet: 18 september 2018
Dag för paragrafens justering: 18 september 2018
Justerad paragraf: § 98
Publicerades på anslagstavlan: 18 september 2018

Klicka här för att komma till möteshandlingarna

Protokoll

Politisk församling: Landstingsstyrelsen
Dag för sammanträdet: 11 september 2018
Dag för protokollets justering: 11 september 2018
Justerad paragraf: § 149
Publicerades på anslagstavlan: 13 september 2018

Klicka här för att komma till möteshandlingarna

Protokoll

Politisk församling: Primärvårdsnämnden
Dag för sammanträdet: 30 augusti 2018
Dag för protokollets justering: 11 september 2018
Justerade paragrafer: §§ 16-22
Publicerades på anslagstavlan: 13 september 2018

Klicka här för att komma till möteshandlingarna

Protokoll

Politisk församling: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
Dag för sammanträdet: 4 september 2018
Dag för protokollets justering: 11 september 2018
Justerade paragrafer: §§ 33-34 och §§ 36-37
Publicerades på anslagstavlan: 12 september 2018

Klicka här för att komma till möteshandlingarna

Protokoll

Politisk församling: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
Dag för sammanträdet: 4 september 2018
Dag för paragrafens justering: 4 september 2018
Justerad paragraf: § 35
Publicerades på anslagstavlan: 5 september 2018

Klicka här för att komma till möteshandlingarna