Landstinget Sörmlands logotyp
Tre_hands1

Grupper, utbildningar och föreläsningar 2018-2019 Habiliteringsverksamheten Sörmland

Den tidigare Aktivitetskatalogen har ersatts av Grupper, utbildningar och föreläsningar. Habiliteringsverksamhetens aktiviteter kommer fortlöpande att presenteras på webben och någon tryckt katalog kommer inte att tas fram.

Här kan du läsa mera om aktiviteterna.

Att hitta rätt som vuxen

Att hitta rätt som vuxen

"Att hitta rätt som vuxen" är informationsmaterial för personer med funktionsnedsättning, anhöriga och verksamheter, för dig som bor i Eskilstuna kommun.

Att hitta rätt som vuxen

Nytt informationsmaterial för barn om Habiliteringen

Sveriges habiliteringar har tagit fram en liten bok och en app om vad habiliteringen är och vad som kan hända när ett barn kommer till habiliteringen. Appen kan laddas ner gratis på App Store och Google Play.
Mer information finns på 1177.se, sök på "undra habilitering".

Lilla boken "Undra besöker Habiliteringen"

Sjukresor i Sörmland

När du är sjuk och behöver resa till sjukvården har du i vissa fall rätt att få ersättning för del av din reskostnad. Din hälsa avgör vilken typ av resa som är aktuell för just dig.

På www.1177.se kan du läsa mer om vad som gäller för sjukresor i Sörmland.

Entre fraktgatan 5 i Eskilstuna

Välkommen till Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedel till personer med funktionshinder ingår som en del i sjukvårdshuvudmännens hälso- och sjukvårdsansvar. Landstinget och kommunen skall enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda hjälpmedel till dig som är funktionshindrad, så att du kan fungera i din bostad, i din närmiljö och delta i samhällslivet i övrigt.

Hjälpmedelscentralen hittar du i Eskilstuna. Det finns också två filialer, en i Katrineholm och en i Nyköping.

Läs mer om Hjälpmedelscentralen här

Dammsdal skola och boende i Vingåker

Välkommen till Dammsdal skola och boende

Dammsdal skola och boende har sedan 1994 specialiserat sig på elever inom autismspektrat och kan erbjuda en helhetslösning med skola och boende under elevens skoltid. Verksamheten har plats för 38 elever. Vår skola på Dammsdal är anpassad för att hjälpa ungdomar som tidigare har haft det tufft på hemorten.

Våra ambitioner är att anpassa studier, fritid och vardag. Förutsättningarna och möjligheterna att lyckas på Dammsdal kan vara större än tidigare. Anledningen är att vi har kunskaper om funktionsnedsättningarna, om en specifikt anpassad pedagogik, vi har anpassade lokaler, resurspersoner på nära håll och dessutom möjlighet att ge eleven stöd under hela dygnet.

Läs mer om Dammsdal skola och boende här

Habiliteringsverksamhet

Välkommen till Habiliterings- verksamheten

Habiliteringsverksamheten är till för barn, ungdomar och vuxna som har vissa bestående funktionsnedsättningar.

Målet med habilitering och rehabilitering är att öka förutsättningarna för delaktighet, självständighet och ett aktivt liv. Hos oss arbetar olika yrkesgrupper tillsammans i team för att ge utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Familj, anhörig och andra viktiga personer i din omgivning kan också få stöd från oss.

Läs mer om Habiliteringsverksamheten här

Kontakt

Error: -1
No results

Hjälpmedelscentralen

Telefonnummer till Hjälpmedelscentralen

Självservice

Banner 1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden

SMO

samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning

SMO bild