Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kompetensutveckling för framtidens bibliotek

 Projektet KompoBib2020 är nu avslutat, men samarbetet och erfarenheterna från projekttiden fortsätter i Dela & Lär.

alternativ 6 

KompoBib 2020 är fantastiskt. Det är nu dags att jobba in allt fantastiskt i vardagen. Det är hög tid att alla låntagare och andra intressenter får märka att vi har blivit lite bättre inom en rad olika områden och att vi minsann har slitit hårt för att det ska bli så. Detta sker genom en workshop där man får reflektera över vad man lärt sig, och vilket fokus man har i sitt arbete. Denna workshop genomförs lokalt på arbetplatsen hos alla deltagande bibliotek. Detta arbete, samt arbetet med slutrapporten, kommer att ta all tid som finns kvar i projektet. Sista rycket börjar nu.

För senaste nytt, titta på Projektbloggen

Projektbeskrivningen (Projektansökan) finns här

KompoBib2020 den 12 oktober 2012

Hej!
Som ni tidigare har fått information om, skrev KompoBib2020 till ESF för att begära en förlängning av projekttiden med två månader, till och med 20120331. Vi skrev så här:
Projektledning och styrgrupp ansöker härmed om att få förlänga projekttiden med två månader, till och med mars 2013. Under förlängningen är planerna följande:

  • Projektarbetet fokuseras på de enskilda arbetsplatsernas lärande. Arbetsplatsbaserat lärande är en förutsättning för slutanvändarnas anställningsbarhet.
  • För att säkerställa projektets mål krävs att kompetens och kunskaper från externa aktörer blandas med regional kompetens i utvecklingsarbetet. På så sätt uppnås en optimal blandning av nytänkande och långsiktighet.
  • Den förlängda projekttiden ska genomföras i formen workshops på arbetsplatserna och byggas upp som verksamhetsutveckling genom eget arbete, med syfte att skapa lärande organisationer på lokal nivå

I onsdags fick vi JA från ESF, mot att vi så snart som möjligt kommer in med en mer preciserad budget för förlängningen. Hittills har vi bara sagt att vi kommer att kunna finansiera denna förlängning inom budgeten, då alla medel inte gått åt vid slutet av 2012.

Vi har – förstås – börjat fundera över hur detta ska gå till. Vi kommer att ta med oss frågan till "Gruppen för projektets fortlevande" som har sitt nästa möte den 23 oktober. Vi kommer också att hinna diskutera det lite när vi träffas i Eskilstuna under Ledarskap 7.

  • Den 12 i 12 2012 ligger kvar i kalendern, om än inte som ett slutseminarium. Vi vill att dagen ska bli en blandning av vad som skett inom projektet och ett avstamp mot de följande tre månaderna
  • Ett avslutningsseminarium blir det den 13 i 3 2013
  • Januari och februari, kanske lite in i mars, blir projekttid. Resten av mars blir redovisningstid för oss administratörer.

Trevlig helg önskar
David, Peter och Anneli 

 

___________________________________________________________

Kulturtinget i Västerås mars 2012

Projektets övergripande målsättning är att all personal vid biblioteken i deltagande län får möjlighet att delta i kompetensutveckling:

- i förhållande till medborgarnas behov av tjänster och service som tillhandahålls och kan komma att tillhandahållas inom ramen för biblioteksverksamhet.

- rörande ökad kunskap om nya medietyper och medieinfrastrukturer

- rörande kunskap och kompetens om utveckling av det framtida biblioteksrummet och biblioteket i stads- och samhällsplanering.

Projektägare är Landstinget Sörmland, Kultur och utbildningsförvaltningen och projektet omfattar bibliotekspersonal i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län.

För senaste nytt, titta på Projektbloggen

Projektbeskrivningen (Projektansökan) finns här

 

 

Ett projekt delfinansierat av

Europeiska socialfondens logotype

Projektägare

Logotyper för Länsbibliotek Sörmland, Regionförbundet Örebro och Landstinget Västmanland

I samarbete med

Örebro läns landsting
Logotyper för Länsbibliotek Sörmland, Regionförbundet Örebro och Landstinget Västmanland