Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Välkommen till Läkemedelskommittén i Sörmland

Läkemedelskommitténs uppgift är att verka för en rationell, ändamålsenlig, säker och kostnadseffektiv användning av läkemedel sett ur ett helhetsperspektiv.

Läkemedelskommittén är organisatoriskt direkt underställd Landstingsstyrelsen och arbetar med ett landstingsövergripande uppdrag.

Vårt uppdrag är att, inom ramen för vårt huvuduppdrag,  vara rådgivande för länets alla förskrivare. I denna uppgift ingår att sprida kunskap och information som bl.a. innefattar:

  • terapirekommendationer
  • utveckling av vårdprogram
  • medicinsk praxisutveckling
  • utbildningar och seminarier
  • seminarier till allmänheten
  • läkemedel och äldre (läkemedelsgenomgångar)
  • läkemedel och miljö.

 Följ länk till Samverkanswebben